Friday, 14/08/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Lê Hồng Phong
 • Tôn Nữ Bích Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   tonnubichtruc@pgdsoctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Email:
   nguyenthanhphuong@pgdsoctrang.edu.vn
 • Lý Bỉnh Khiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Email:
   lybinhkhiem@pgdsoctrang.edu.vn